Educatie - Prikkelende en laagdrempelige lessuggesties voor het basisonderwijs

Voor de leerkrachten in het basisonderwijs uit de Provincie Utrecht hebben wij inspirerende lessuggesties ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 4 en groepen 5 t/m 8. Op laagdrempelige en speelse wijze maken uw leerlingen kennis met De Stijl, leren ze meer over de kunstenaars en creëren ze zelf kunstwerken in de traditie van De Stijl. Ook voor leerlingen die graag een spreekbeurt willen geven over De Stijl hebben we tips en informatie beschikbaar.

Dit lesmateriaal is ontwikkeld door Podium in samenwerking met het Centraal Museum, Mondriaanhuis, Kunsthal KAdE en Rietveldpaviljoen Amersfoort.

De Rabobank en Provincie Utrecht hebben dit project financieel mogelijk gemaakt.

Powerpoint presentaties